Centos 6 SVN Sürümünü 1.6 dan 1.7’ye yükseltme

Centos 6 64bit sunucuda denenmiştir.

1-  Dag Wieers key import edelim:

rpm --import http://dag.wieers.com/rpm/packages/RPM-GPG-KEY.dag.txt

2- rpmforge repo kurulumunu yapalım:
rpm -Uvh http://pkgs.repoforge.org/rpmforge-release/rpmforge-release-0.5.2-2.el6.rf.x86_64.rpm

3- subversion (SVN) kurulumunu gerçekleştirelim:
yum install --enablerepo=rpmforge,rpmforge-extras subversion

svnserve –version   komutulu ile versiyonu görebiliriz.

Bir Cevap Yazın